Η σύνταξή σας από τον ΕΦΚΑ εάν είστε μισθωτός

Ένας ακριβής υπολογισμός που βασίζεται στις μικτές ετήσιες αποδοχές του εργαζόμενου από το 2002 και έπειτα.

Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων έχει επιβεβαιωθεί σε συνεργασία με την εργατολόγο κ. Μαρία Βούλγαρη. 


 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΔΙΑ

Ηλικία σήμερα σε ακέραια έτη


Συνολικά έτη εργασίας από την αρχή του εργασιακού βίου μέχρι και το τέλος του 2020


Έτη προϋπηρεσίας για το διάστημα από το 2002 έως και το τέλος του 2020. Μέγιστο: 19 έτη


Μ.Ο. Ετήσιων Μικτών αποδοχών από το 2002 έως το 2020. Για παράδειγμα 1000€ μηνιαία καθαρά = 18500€ ετήσια μικτά. Ελάχιστο: 8203€


Μ.Ο. Ετήσιων εκτιμώμενων μικτών αποδοχών από το 2021 έως τη συνταξιοδότηση. (Για παράδειγμα 1200€ μηνιαία καθαρά = 23000€ ετήσια μικτά). Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε κάτω από 9100€ καθώς αποτελεί το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα

 

Σημείωση: Πατώντας το κουμπί υπολογισμού τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν παρακάτω αυτόματα. Ανάλογα με τον browser και την ανάλυση οθόνης σας ίσως χρειαστεί scroll down.

 

Για μισθωτούς με το νέο νόμο του 2020