Χαράλαμπος Ματωνάκης

Μικτή και καθαρή σύνταξη το 2023

Πρώτη δημοσίευση: 05 Φεβρουαρίου 2023
Τελευταία αναθεώρηση: 30 Δεκεμβρίου 2023

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τις κρατήσεις που έχει η σύνταξη του ΕΦΚΑ για τους νέους συνταξιούχους όπως

  • Κράτηση για υγιειονομική περίθαλψη
  • Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
  • Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ)

Θα δούμε επίσης ορισμένα παραδείγματα αλλά και μια δική μας εφαρμογή για τον ρεαλιστικό υπολογισμό του καθαρού ποσού σύνταξης στο σύνολο των ποσών που μπορεί να λάβει ένας συνταξιούχος (κύρια και επικουρική σύνταξη) . Δείτε και το παρακάτω βίντεο από το κανάλι μας στο YouTube.

 

Υπολογίστε τις κρατήσεις επί των συντάξεων εδώ (Δωρεάν εφαρμογή)

Σημείωση: τα παρακάτω δεν αποτελούν φορολογική ή άλλου είδους συμβουλή και δεν απαντάμε σε σχετικά ερωτήματα. Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για διευκόλυνση των ασφαλισμένων.

 

Το καθαρό ποσό έχει σημασία

Κάθε απόφαση συνταξιοδότησης αναφέρει το μικτό ποσό που θα λάβει κάθε συνταξιούχος, αλλά και την εισφορά 6% για υγειονομική περίθαλψη.

 

 

Μπορεί επίσης να αναφέρει την παρακράτηση ενός ποσού για τυχόν οφειλές ή εξαγορά, ή για το εάν ο συνταξιούχος θα συνεχίσει εργαζόμενος και θα έχει τη σχετική μείωση 30%.

Αυτό όμως που ενδιαφέρει όλους τους ασφαλισμένους και είναι η #1 ερώτηση μετά τον υπολογισμό είναι το ''πόσα θα μου μείνουν''.

Δηλαδή ποιο θα είναι το καθαρό ποσό που θα μπαίνει στο λογαριασμό τους και με αυτό θα πρέπει να σχεδιάσουν την καθημερινότητά τους. 

 

3 βασικές κρατήσεις 

Το καθαρό ποσό της σύνταξης, μετά την 1/1/2023 και την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (φόρος), υπολογίζεται με βάση 3 κρατήσεις οι οποίες εφαρμόζονται με την παρακάτω σειρά

  1. Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ)

Αυτή η εισφορά δεν είναι αυτή που καταργήθηκε, και εφαρμόζεται κανονικά. Υπολογίζεται στις συντάξεις άνω των 1.400€ / μήνα μικτά κλιμακωτά με βάση τα παρακάτω ποσοστά.

 

Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00€, ποσοστό 3%

Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00€, ποσοστό 6%

Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00€, ποσοστό 7%

Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00€, ποσοστό 9%  

Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00€, ποσοστό 10%

Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00€, ποσοστό 12%

Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00€, ποσοστό 13%

Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14%

Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της Ε.Α.Σ δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €).

 

Η ΕΑΣ εφαρμόζεται στο άθροισμα των κύριων συντάξεων, και αν ο ασφαλισμένος λαμβάνει δύο κύριες συντάξεις αθροιζόμενες άνω των 1.400€, τότε η ΕΑΣ επιμερίζεται αναλογικά στις δύο συντάξεις.

Για παράδειγμα

Εάν ένας συνταξιούχος λαμβάνει μία κύρια σύνταξη 1.150€ μικτά, μια σύνταξη χηρείας 600€ μικτά και μια επικουρική 150€ τότε θα ισχύει

Σύνολο κύριων συντάξεων: 1.150€ + 600€ = 1.750€

ΕΑΣ: 1.750€ * 6& = 105€

Επιμερισμός

1η κύρια σύνταξη: 1.150€ / 1.750 * 105€ = 69€

Χηρείας: 600€ / 1.750 * 105€ = 36€ 

 

 

  1. Εισφορά για υγειονομική περίθαλψη

 Επί του αρχικού μικτού ποσού κάθε σύνταξης εφαρμόζεται και κράτηση 6% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

 

  1. Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

Μετά την αφαίρεση των παραπάνω κρατήσεων, το τελικό ποσό σε 12 μηνη βάση αποτελεί το φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου και σε αυτό εφαρμόζεται η φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με τα όσα ισχύον κατά καιρούς.

Δηλαδή κλιμακωτή - προοδευτική - φορολόγηση με την αναλογούσα έκπτωση φόρου ώστε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα.

Στο παραπάνω παράδειγμα, ο συνολικός φόρος (ΦΜΥ) υπολογίζεται για το ποσό 

1.900€ (συνολικά μικτά) - 105€ (ΕΑΣ) - 107,7€ (υγεία) = 1.687,3€

Ετήσιο εισόδημα: 1.687,3 * 12 = 20.247,6€

Ο Φόρος που αναλογεί είναι 213,11€ / μήνα και επιμερίζεται όπως παρακάτω

 

 

 

Τι γίνεται με τους παλιούς συνταξιούχους

Για όσους λάμβαναν σύνταξη πριν το 2016 και το νόμο 4387 τα πράγματα είναι κάπως πιο περίπλοκα.

Αυτό γιατί στα ποσά που αναγράφονται στα ενημερωτικά σημειώματα φαίνονται και οι διάφορες παλιές κρατήσεις και μνημονιακές μειώσεις, όπως επίσης και η λεγόμενη ''Προσωπική διαφορά'', δηλαδή η διαφορά της παλιάς -προ φόρου - σύνταξης από τη σύνταξη που υπολογίζεται (επανυπολογίζεται) με το νόμο Κατρούγκαλου και Βρούτση.

Υπάρχουν επίσης και διάφορες άλλες εισφορές, κρατήσεις, αναδρομικά κτλ που κάνουν την ανάλυση των κρατήσεων από δύσκολη έως αδύνατη.

Και επειδή και εδώ η απάντηση - αν πάρει κανείς απάντηση - από τον ΕΦΚΑ ή το Γενικό Λογιστήριο είναι ''έτσι τα βγάζει το σύστημα'', ας πάμε να δούμε ένα παράδειγμα παλιού συνταξιούχου για να δούμε πόσο κοντά μπορούμε να πέσουμε στην προσέγγισή μας.

Δεδομένα

Ασφαλισμένος του ΤΣΜΕΔΕ που λαμβάνει

Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη επανυποπολογισμένη με το νόμο Βρούτση : 1.055,61€

Προσωπική διαφορά: 102,26€ (1.094,53€ που λάμβανε προ φόρου πριν το 2016 - 992,27€ που λαμβάνει προ φόρου με το νόμο Βρούτση) 

 

 

 

Επικουρική σύνταξη : 427,15€ (αφαιρουμένης της εισφοράς (Ν.3986/11, Ν.4002/11)

 

Για να προσεγγίσουμε το ρεαλιστικό ποσό που λαμβάνει ο ασφαλισμένος αυτός θα χρησιμοποιήσουμε την ειδική εφαρμογή που σχεδιάσαμε ώστε να απαντάμε με όσο γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια σε τέτοια ερωτήματα.

 

 

Από την εφαρμογή μας υπολογίζουμε ένα καθαρό συνολικό ποσό 1.330,08€ που επιμερίζεται όπως παρακάτω

 

 

Εάν παρατηρήσετε τα σχετικά ποσά κρατήσεων και καθαρών ποσών θα δείτε ότι συμπίπτουν (εάν αφαιρέσουμε την εισφορά αλληλεγγύης ).

Αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση μπορούμε να έχουμε τόσο μεγάλη ακρίβεια. Ειδικά τα αναδρομικά ή τυχόν ''αχρεωστήτως καταβληθέντα'' ποσά δεν είναι εύκολο να αναλυθούν αναφορικά με τις κρατήσεις τους.

Σε κάθε, όμως, περίπτωση, η τάξη μεγέθους που αναμένουμε είναι αυτή και μπορούμε να έχουμε μια ρεαλιστικότατη εικόνα για το ποια είναι η μικτή και καθαρή σύνταξη κάθε συνταξιούχου.

Σημαντική Σημείωση: Η εφαρμογή που αναφέρουμε παραπάνω είναι δωρεάν και στόχο έχει τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων ώστε να έχουν μια ρεαλιστική εικόνα του εισοδήματός τους. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επίσημη πληροφόρηση ούτε λογιστική ή άλλου είδους συμβουλή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικό φοροτεχνικό ή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και καμία απόφαση δεν πρέπει να ληφθεί με βάση τα αναγραφόμενα στο παραπάνω άρθρο ή τα αποτελέσματα της εφαρμογής.

Υπολογισμός Κρατήσεων ΕΦΚΑ 1.2 (Beta)