Η σύνταξή σας από τον ΕΦΚΑ εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας

Ο ακριβής υπολογισμός που βασίζεται σε αναγωγή των καταβληθέντων εισφορών από 1.1.2002 έως 31.12.2015 για τον κλάδο της σύνταξης με το σύστημα των δίμηνων καταβολών στον ΟΑΕΕ. Στη συνέχεια, υπολογίζονται τα καθαρά κέρδη και από το 2020 η ασφαλιστική κατηγορία.

Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων έχει επιβεβαιωθεί σε συνεργασία με την εργατολόγο κ. Μαρία Βούλγαρη.


 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΔΙΑ

Ηλικία σήμερα σε ακέραια έτη


Συνολικά έτη εργασίας από την αρχή του εργασιακού βίου μέχρι και το τέλος του 2020


Έτη προϋπηρεσίας από το 2002 έως και το τέλος του 2016 (μεγ. 15 έτη)


Μ.Ο. εισφορών στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ ανά δίμηνο από το 2002 έως τέλος του 2016


Έτη προϋπηρεσίας από το 2017 έως και το τέλος του 2020 (μεγ. 4 έτη)


Μ.Ο. ετήσιων καθαρών κερδών από ελεύθερο επάγγελμα ή επιχείρηση από το 2017 έως και το τέλος 2019.Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε κάτω από 7032€ καθώς αποτελεί το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα


Ασφαλιστική κατηγορία από το 2020


 

Σημείωση: Πατώντας το κουμπί υπολογισμού τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν παρακάτω αυτόματα. Ανάλογα με τον browser και την ανάλυση οθόνης σας ίσως χρειαστεί scroll down.

 

Υπολογισμός με βάση τη νέα κλιμακα εισφορών για Ε.Ε.