Η σύνταξή σας εάν είστε ελ. επαγγελματίας

Με απλά στοιχεία μπορείτε να υπολογίσετε Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη.

Για πιο ακριβείς υπολογισμούς, σενάρια, μικτή δραστηριότητα κτλ η καλύτερη λύση είναι μια πλήρης μελέτη από εμάς με το Syntaksi Pro.

Για μια ρεαλιστική εκτίμηση στα 67 σας θα πρέπει να γνωρίζετε

  • Μ.Ο. διμηνιαίων εισφορών στον ΟΑΕΕ από 1/1/2002 έως 31/12/2015

  • Μ.Ο. ετήσιων κερδών 2017-18-19

  • Ασφαλιστική κλάση από το 2020

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΔΙΑ

Ηλικία σήμερα σε ακέραια έτη


Συνολικά έτη εργασίας από την αρχή του εργασιακού βίου μέχρι και το τέλος του 2020


Έτη προϋπηρεσίας από το 2002 έως και το τέλος του 2016 (μεγ. 15 έτη)


Μ.Ο. εισφορών στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ ανά δίμηνο από το 2002 έως τέλος του 2016


Έτη προϋπηρεσίας από το 2017 έως και το τέλος του 2020 (μεγ. 4 έτη)


Μ.Ο. ετήσιων καθαρών κερδών από ελεύθερο επάγγελμα ή επιχείρηση από το 2017 έως και το τέλος 2019.Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε κάτω από 7032€ καθώς αποτελεί το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα


Ασφαλιστική κατηγορία από το 2020


 

Σημείωση: Πατώντας το κουμπί υπολογισμού τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν παρακάτω αυτόματα. Ανάλογα με τον browser και την ανάλυση οθόνης σας ίσως χρειαστεί scroll down.

 

Υπολογισμός με βάση τη νέα κλιμακα εισφορών για Ε.Ε.