Με το νέο ασφαλιστικό νόμο, οι ασφαλισμένοι χωρίζονται σε δύο μεγάλες υποκατηγορίες για τις οποίες απαιτείται εξατομικευμένος υπολογισμός.

Μισθωτοί

Η σύνταξή του καθορίζεται εύκολα με βάση τις ετήσιες μικτές αποδοχές τους.

Ελ. επαγγελματίες

Εδώ χρειάζεται αναγωγή των ασφαλιστικών εισφορών, των κερδών και της ασφαλιστικής κατηγορίας σε εισόδημα.

Έχετε μικτή εργασιακή εμπειρία;

Με το Syntaksi Pro μπορείτε να μελετήσετε περιπτώσεις με διαχρονική εμπειρία σε διάφορους τομείς.