Υπολογισμός σύνταξης για ιδιώτες

Για μια γρήγορη αλλά ρεαλιστική εκτίμηση της σύνταξης σας στα 67 χρησιμοποιείστε ένα από τα παρακάτω εργαλεία ανάλογα με την ιδιότητά σας σαν μισθωτός ή ελ. επαγγελματίας.

Για την πιο πλήρη μελέτη συνταξιοδότησης που μπορείτε να λάβετε απευθυνθείτε σε έναν από τους 10αδες επαγγελματίες που χρησιμοποιούν εργαλεία Syntaksi Pro

Μισθωτοί

Η σύνταξή σας καθορίζεται εύκολα με βάση τις ετήσιες μικτές αποδοχές σας.

Ελ. επαγγελματίες

Εδώ χρειάζεται αναγωγή των ασφαλιστικών σας εισφορών, των κερδών και της ασφαλιστικής κατηγορίας σε εισόδημα.

Είστε επαγγελματίας της δημόσιας ασφάλισης;

Με το Syntaksi Pro μπορείτε να εξάγετε ακριβές αποτέλεσμα σχεδόν σε κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης και να ανεβάσετε επίπεδο τη δουλειά σας.