Πακέτα και τιμές

Syntaksi Team

750€ + ΦΠΑ / τρίμηνο

10 μελέτες / μήνα με καταχώρηση, υπολογισμό και σχολιασμό από την ομάδα μας.

Συνδρομή στο Syntaksi Pro και όλες τις εφαρμογές για απεριόριστους δικούς σας υπολογισμούς.

Syntaksi Pro και Basic

250€ + ΦΠΑ ετησίως

ή 175€ +ΦΠΑ ανά 6 μήνες

Συνδρομή στο Syntaksi Pro και όλες τις σχετικές εφαρμογές υπολογισμού.

Syntaksi Basic

100€ +ΦΠΑ ετησίως

ή 60€ +ΦΠΑ ανά 6 μήνες

Συνδρομή στο Syntaksi Basic για πιο γρήγορους αλλά απλουστευμένους υπολογισμούς.


Μεμονωμένη μελέτη

Μελέτη ασφαλιστικής περίπτωσης από την ομάδα μας χωρίς την αγορά συνδρομής.

50€ - 70€ + ΦΠΑ

Τι περιλαμβάνεται στη συνδρομή Syntaksi Pro

Syntaksi Pro Syntaksi Basic
Απεριόριστοι υπολογισμοί ναι ναι
Αποθήκευση / εκτύπωση ναι ναι
Εθνική σύνταξη ναι ναι
Ακριβές ποσοστό αναπλήρωσης ναι ναι
Καταμέτρηση ενσήμων ναι
Υπολογισμός συντάξιμου μισθού ναι
Δημιουργία σεναρίων ναι
Έλεγχοι μεταβατικών διατάξεων ναι
Υποστήριξη Τηλεφωνικά / email email

Επιπλέον εφαρμογές

Μαζί με το Syntaksi Pro παρέχονται και δύο επιπλέον εφαρμογές που λειτουργούν ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με το Syntaksi Pro.

Σύνταξη ΟΓΑ

Εφαρμογή που συνδυάζει τις διατάξεις του ΕΦΚΑ με τις μεταβατικές διατάξεις του ΟΓΑ

Επικουρική σύνταξη / ΜΤΠΥ / Εφάπαξ

Ανεξάρτητη εφαρμογή για τον υπολογισμό επικουρικών συντάξεων πριν αλλά και μετά το 2015, καθώς και Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και Εφάπαξ.