Υπολογισμός μικτής και καθαρής σύνταξης (ΕΑΣ, Υγεία, ΦΜΥ)

beta 1.2

Καθαρό εκτιμώμενο μηνιαίο ποσό σύνταξης

Εισάγετε μικτά μηνιαία ποσά

Κύρια σύνταξη

Δεύτερη κύρια σύνταξη

Επικουρική σύνταξη

Μετοχικό Ταμείο Πολ.Υπαλλήλων

Τυχόν προσωπική διαφορά

Συνολικό μικτό ποσό

Συνολικές κρατήσεις

Ε.Α.Σ.

Υγεία

6%

ΦΜΥ

Πιθανές επιπλέον κρατήσεις από οφειλές ή συλλόγους θα διαφοροποιήσουν τα τελικά αποτελέσματα

Οι υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί και παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν επίσημη πληροφόρηση και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτού του εργαλείου. Για επίσημη πληροφόρηση απευθυνθείτε στο λογιστή σας, στην αρμόδια ΔΟΥ ή στον ασφ. φορέα σας.

Μια εφαρμογή από το Syntaksi.com

Επιμερισμός κρατήσεων και φόρων επί των συντάξεων (ΕΑΣ, Υγεία, ΦΜΥ)

Οι κρατήσεις και οι φόροι αναμένουμε να εμφανίζονται στα ενημερωτικά σημειώματα όπως παρακάτω:

Μικτό μηνιαίο ποσό

Καθαρό μηνιαίο εκτιμώμενο

1η Κύρια σύνταξη

Μικτό μηνιαίο ποσό

Προσωπική διαφορά

Κρατήσεις

ΕΑΣ

Υγεία

6%

ΦΜΥ

Εκτιμώμενο πληρωτέο

2η Κύρια σύνταξη

Μικτό μηνιαίο ποσό

Κρατήσεις

ΕΑΣ

Υγεία

6%

ΦΜΥ

Εκτιμώμενο πληρωτέο

Επικουρική σύνταξη

Μικτό μηνιαίο ποσό

Κρατήσεις

Υγεία

6%

ΦΜΥ

Εκτιμώμενο πληρωτέο

Οι υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί και παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν επίσημη πληροφόρηση και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτού του εργαλείου. Για επίσημη πληροφόρηση απευθυνθείτε στο λογιστή σας, στην αρμόδια ΔΟΥ ή στον ασφ. φορέα σας.

syntaksi.com